วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สมาชิกในกลุ่ม

                                คบ 2 คอมพิวเตอร์ศึกษาหมู่ 2


นายจักรกฤษ  สำราญ 554144084
นายวัชริศ  คงสนิท 554144085
นายจักกรี อุดมกิจนุภาพ 554144101